Ví Ledger

Ledger Wallet

Tổng quan:

Ví Ledger là một công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thành lập vào năm 2014 và hiện đang hoạt động ở 165 quốc gia.

Ví Ledger hoạt động rất đơn giản, mặc dù bạn cần có máy tính có cổng USB cũng như phiên bản Google Chrome mới nhất. Một điều tuyệt vời về ví Ledger (phần cứng Bitcoin) là nó có thể kết nối với các ví khác như MyCellium và CoinKite.

Bạn có thể sử dụng ví trên Windows, Mac và Linux. Lý do bạn cần có phiên bản cập nhật của Google Chrome là do ví tương tác với máy tính thông qua ứng dụng Chrome, vì vậy cần được cài đặt trên máy tính. Điều này có nghĩa là không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác và cũng không cần có tài khoản.

Ví tiền tự túc này có thể trữ các loại tiền điện tử khác nhau, như BTC, ETH, LTC, DOGE, ZEC, STRAT và XRP.

Bạn có thể mua ví Ledger tại đây

https://www.ledgerwallet.com/r/23c0

Các Loại Tiền Hỗ Trợ

Đồng tiền Được hỗ trợ
Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Ethereum (ETH)
Dogecoin (DOGE)
Stratis (STRAT)
Ripple (XRP)
Bitcoin Cash / BCC (BCH)
ZCash (ZEC)