Ứng dụng ví Ethereum

Ví Ethereum Mist

Tổng quan:

Ứng dụng Ví Ethereum cho phép người dùng tạo ra hai loại ví – một ví đơn giản và ví đồng sở hữu (multisig). Có thể mất một lúc để blockchain được tải xuống ban đầu, vì ví chạy trên full nodes , vì vậy bạn cần phải kiên nhẫn. Một khi việc tải xuống hoàn tất, bạn sẽ thấy tại sao nó phổ biến như vậy. Nó cho phép bạn làm nhiều hơn việc chỉ gửi và nhận tiền, với một phần hoàn chỉnh dành riêng cho việc triển khai hợp đồng, quản lý hợp đồng cũng như tương tác với chúng.

Ví Ethereum hoạt động như một tài khoản bình thường, và các tính năng mới liên tục được thêm vào. Nó cực kỳ dễ sử dụng, và có một giao diện đồ họa đẹp, hấp dẫn hơn là các giao diện dòng lệnh phức tạp.

Ví Ethereum đồng sở hữu multisig sẽ cho phép bạn thêm một số chủ sở hữu tài khoản khác nhau và đặt giới hạn mỗi ngày. Nếu số tiền được gửi vượt quá giới hạn hàng ngày, tính năng đồng sở hữu multisig sẽ bắt đầu và yêu cầu nhiều người ký phát hành tiền.

Mặc dù ví này đang ngày càng phổ biến, nhưng đáng chú ý là nó vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng.

Các đồng tiền được hỗ trợ

Coin Hỗ trợ
Ethereum (ETH)