Cơ Hội Quảng Cáo

Cơ Hội Quảng Cáo

Cách hình thức quảng cáo

LeaderBoard

Banner được hiển thị trên toàn trang web. Đây là một trong những vị trí tốt nhất trên, banner được hiển thị xoay vòng với một số công ty khác.

Kích thước: 1350px x 235px

Vui lòng gửi email đến: [email protected] để được báo giá và thông tin chi tiết.

SideBar

Banner được hiển thị ở một trong hai bên trang web. Đây là một vị trí quảng cáo tuyệt vời để thu hút khách truy cập. Banner sẽ được hiển thị xoay vòng với một số công ty khác.

Kích thước: 270px x 500px

Vui lòng gửi email đến: [email protected] để được báo giá và thông tin chi tiết.

Đánh giá ICO

Chúng tôi sẽ viết bài đánh giá làm nổi bật các khía cạnh tích cực và thú vị của sản phẩm. Bài viết sẽ được đẩy mạnh trên các kênh truyền thông của chúng tôi như trên Mạng Xã Hội, Google News, News Now và Crypto Panic.

Vui lòng gửi email đến: [email protected] để được báo giá và thông tin chi tiết.

Thông Cáo Báo Chí

Hãy chia sẻ thông cáo báo chí của bạn đến bạn đọc, thông cáo báo chí sẽ được đẩy mạnh trên các kênh truyền thông của chúng tôi như trên Mạng Xã Hội, Google News, News Now và Crypto Panic.

Đăng thông cáo báo chị tại đây

Thông số Crypto Daily

1,825,000

Lượt truy cập hàng năm

Lượt truy cập theo Quốc gia

jQuery(document).ready(function(){
jQuery(“.progress-bar”).loading();
});

Vương quốc Anh

jQuery(document).ready(function(){
jQuery(“.progress-bar”).loading();
});

Mỹ

jQuery(document).ready(function(){
jQuery(“.progress-bar”).loading();
});

Canada

Hãy Đăng Quảng Cáo Cùng Chúng Tôi