Share This Post

Bitcoins / Cryptocoins / Ripple / Tin Nóng

XRP trông ít biến động hơn Bitcoin nên thu hút nhiều nhà đầu tư hơn

Với tình hình thị trường có vẻ biến động tại thời điểm này, chúng tôi muốn xem các thay đổi về giá ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức đối với một số đồng tiền điện tử nhất định. Bitcoin, đồng tiền nổi bật nhất thế giới, cũng phải chịu sự biến động. Giá của Bitcoin thay đổi đáng kể ngay cả khi thị trường chỉ có sự thay đổi nhỏ, điều này là do giá trị của Bitcoin khá cao.

Cuối cùng, 1% giảm của 1000 là một thay đổi lớn hơn nhiều về giá trị so với 1% của 0,10, mặc dù theo phần trăm, thay đổi là như nhau. (1000-1% = 990, 0,10-1% = 0,09).

Trong tháng qua, giá Bitcoin đã giảm trung bình khoảng 5%. Trong thời gian này, Bitcoin đã tăng và giảm với số lượng lớn hơn, nhưng dựa trên số liệu từ ngày 11 tháng 6, so với giá của ngày hôm nay, chúng tôi thấy sự khác biệt 5%. Mặc dù vậy, sự thay đổi giá 5% nhỏ này đã giảm từ $ 400,00 đến $ 500,00 giá của Bitcoin

Trong cùng thời gian, XRP đã giảm trung bình khoảng 20%. Do đó, dựa trên các số liệu thống kê này, XRP là dễ biến động gấp 4 lần hơn Bitcoin, nhưng trong giai đoạn này và qua việc giảm 20%, XRP chỉ mất 0,12 đô la về giá trị.

Nếu bạn chỉ tập trung vào các giá trị thực tế và sự sụt giảm mà hai loại tiền tệ gặp phải, Bitcoin trông có vẻ dễ biến động hơn XRP. Là một nhà đầu tư mới, bạn sẽ tự hỏi mình, loại tiền tệ nào sẽ khiến bạn mất nhiều tiền nhất. Theo phần trăm, đó là XRP, nhưng bằng giá trị chuyển đổi sang tiền tệ thông thường FIAT, đó là Bitcoin.

Có một số vấn đề với điều này, tất nhiên nó phụ thuộc vào số lượng bạn đầu tư. Mua 1 BTC và mua 1 XRP không giống nhau, vì vậy chúng tôi đang khám phá điều này chỉ trên cơ sở nhận thức. Về mặt tâm lý, nó dễ dàng hơn để đối phó với viễn cảnh mất $ 0,12 so với mất 20%, hoặc thậm chí mất $ 0,12 hơn mất $ 500,00.

Bằng cách so sánh nhận thức về sự biến động, chúng ta có thể thấy đầu tư XRP trong tương lai trông hấp dẫn hơn so với Bitcoin. Trong một số trường hợp, có lẽ đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Bitcoin đã phát triển quá lớn đối với khởi động của nó?

Share This Post

Robert is a keen investor with a particular interest in cryptocurrencies. He has been involved in the industry for many years, and because of this, has gathered a lot of knowledge surrounding this area. He studied English at university level and has a passion for writing. He loves being able to combine his two mains interests on a daily basis.