Share This Post

Cryptocoins / Tether / Tin Nóng

Tether và vấn đề chi tiêu gấp đôi Double Spending

Tether là một đồng tiền điện tử ngày càng nổi tiếng. Gần đây, Tether được ghi nhận có một số tác động đến giá trị của Bitcoin, trong thực tế nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Tether đã được sử dụng để thao túng giá Bitcoin, đặt ra nhiều nghi vấn và quan ngại.

 

Dù vậy, Tether đã tăng trưởng một chút gần đây, di chuyển lên vị trí thứ chín xét về giá trị vốn hóa thị trường theo Coinmarketcap.com, với giá trị tại thời điểm viết bài là $ 2,700,621,552,00.

 

Như chúng ta đã biết, Tether được coi là một đồng tiền ổn định, điều này là do giá trị của Tether được gắn với giá trị của đồng đô la Mỹ, có nghĩa là giá của Tether sẽ không bị lệch từ $ 1,00, với một số ngoại lệ. Vì được coi là một đồng tiền ổn định, Tether thường được nghĩ rằng không dễ bị tấn công, tuy nhiên theo một báo cáo từ Bitcoin.com hôm qua, Tether là nạn nhân của một cuộc tấn công tiêu gấp đôi (Double spending).

Theo Bitcoin.com:

“Về luật pháp, không thể tiêu gấp đôi tether, nhưng đó là những gì đã xảy ra vào ngày 28 tháng 6 theo một công ty an ninh mạng Trung Quốc. Có người đã gửi 694 tether đến một sàn giao dịch và được ghi có cho khoản tiền gửi do một giá trị trường nhất định liên quan đến giao dịch bị thay đổi. ”

Hơn thế nữa:

“Các nhà phê bình nổi bật nhất của Tether từ lâu đã khẳng định rằng công ty không có đủ đô la Mỹ trong ngân hàng để trang trải số tiền USDT đang lưu hành. Nếu chi tiêu gấp đôi tràn lan bắt đầu xảy ra, chúng sẽ đúng. ”

Xem báo cáo đầy đủ tại đây-

https://news.bitcoin.com/bitcoin-in-brief-exchanges-expanding-brave-adds-tor-tether-double-spent/

Bằng chứng về vụ tấn công có thể được nhìn thấy trong Omni Explorer-

{

“amount”: “694.00000000”,

“block”: 529555,

“blockhash”: “00000000000000000004850989c1e8b3846b2e503d2bf8c3f63857a3aec0133d”,

“blocktime”: 1530162531,

“confirmations”: 178,

“divisible”: true,

“fee”: “0.00011036”,

“ismine”: false,

“positioninblock”: 448,

“propertyid”: 31,

“propertyname”: “TetherUS”,

“referenceaddress”: “16sNxzU5qMmeDkV4QcARCivMNknxr9Yx79”,

“sendingaddress”: “17R4MDRYiC29znLdGUo4wz9dwNboWvt2Uy”,

“txid”: “f2e4b555532c6abd9065ab6158a1eec184e4fa8a570e9fb1ede4022589904dd8”,

“type”: “Simple Send”,

“type_int”: 0,

“valid”: true,

“version”: 0

}

https://api.omniexplorer.info/v1/transaction/tx/f2e4b555532c6abd9065ab6158a1eec184e4fa8a570e9fb1ede4022589904dd8

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều này có thể chỉ xảy ra một lần, tuy nhiên như Bitcoin.com quy định, các cuộc tấn công tiếp theo với bản chất này sẽ lần lượt dẫn đến các vấn đề trong tương lai cho giá trị của Tether và các chi phí liên quan đến việc duy trì đồng tiền. Thông điệp ở đây là dù có là một đồng tiền ổn định, Tether không hẳn là hoàn toàn ổn định.

Share This Post

Robert is a keen investor with a particular interest in cryptocurrencies. He has been involved in the industry for many years, and because of this, has gathered a lot of knowledge surrounding this area. He studied English at university level and has a passion for writing. He loves being able to combine his two mains interests on a daily basis.