Share This Post

Cryptocoins / Ripple / Tin Nóng

Ripple XRP vẫn bất ổn sau khi được tái thương hiệu, vì sao điều này vẫn chưa hiệu quả?

Gần đây, Ripple đã bắt đầu việc tái thương hiệu XRP để thử và khuyến khích mọi người dừng liên kết XRP đến Ripple. Điều này chủ yếu là do Ripple được biết đến là công ty sở hữu XRP, công ty cũng đã sản xuất các công nghệ xCurrent, xRapid và xVia. XRP, được biết đến là tiền tệ chính của các công nghệ này.

Một lý do khác cho việc đổi tên, là cố gắng và giúp Ripple thoát ra khỏi XRP. Vì Ripple sở hữu một khoản tiền XRP, nhiều người đang xem tiền tệ này là chứng khoán. Những tuyên bố này, đã dẫn đến một số vụ kiện đang gây ra cho công ty rất nhiều vấn đề. Thực tế, vụ kiện gần đây nhất đã được đệ trình chỉ ngày hôm qua.

Bây giờ, chúng tôi muốn có một cái nhìn tại sao XRP vẫn còn bị định giá thấp và muốn thảo luận về những gì đang xảy ra. Không có gì thay đổi kể từ khi tái thương hiệu (ngoài logo của XRP) nên chúng ta cần phải cố gắng và làm sáng tỏ những gì đang diễn ra ở đây.

Thứ nhất, như được Cryptovest nói rõ, mọi người không chi tiêu XRP. Tiền tệ này được biết đến nhiều nhất cho các giao dịch xuyên biên giới nhưng dường như mọi người đang nắm giữ nó thay vì chi tiêu, do đó, XRP không được sử dụng hết tiềm năng của nó và kết quả là, không giữ bất kỳ giá trị nào.

Xem thêm từ Cryptovest, tại đây- https://cryptovest.com/news/xrp-xrp-5-reasons-the-assets-value-is-shaky-after-rebranding/

Như đã đề cập, các cuộc tranh luận về chứng khoán và luồng các vụ kiện là một điều khác đang giữ lại giá của XRP. Tương tự như vậy, sự liên kết của XRP với chứng khoán đang ngăn chặn các sàn giao dịch lớn như Coinbase liệt kê tiền tệ này. Việc lên sàn Coinbase sẽ cho phép XRP bắt đầu tăng giá trị một lần nữa, tuy nhiên, trong khi vẫn bị cho là chứng khoán, XRP sẽ không thể đạt được điều này, kết thúc câu chuyện.

Điều thú vị là bài báo Cryptovest cũng tin rằng sự nhầm lẫn xung quanh XRP là một yếu tố khác gây ra vấn đề cho giá trị của đồng tiền. Theo Cryptovest:

 

“Việc tiếp thị và ấn tượng của XRP là một đồng tiền để chi tiêu thật khó hiểu. XRP có cố gắng trở thành tiền internet, tiền tệ hay đồng tiền tiện ích như Ethereum không? Cho đến nay, tin tức và cập nhật chỉ dẫn đến nhiều suy đoán về thị trường hơn.”

Chúng tôi đồng ý với điều này. Không ai thực sự biết những gì XRP muốn được nữa. Điều này được chứng minh bởi thực tế mọi người vẫn nhắc đến XRP là Ripple, không ai thực sự biết hướng đi của XRP, cũng như công ty. Đây không phải là một vấn đề tiếp thị như vậy, nó chỉ là kết quả tự nhiên của những phức tạp xung quanh Ripple như một công ty và tất nhiên, XRP như một loại tiền tệ.

Share This Post