Share This Post

Cryptocoins / Mining / Tin Nóng

Kaspersky cảnh báo các nguy cơ tiềm tàng gây ra bởi các thợ mỏ di động

Với ngày càng nhiều trường hợp tấn công các mỏ khai thác, mọi người đang không thể nhận ra các vấn đề nó có thể gây ra. Thông thường, các cuộc tấn công này có thể được coi là vô hại, vì cuối cùng chúng chỉ đơn giản là sử dụng một lượng nhỏ năng lượng máy tính của bạn đúng không?

 

Trong trường hợp này, thường thì có rất nhiều nguyên tắc cần được xem xét ở đây. Một cuộc tấn công nguy hiểm vẫn là một cuộc tấn công nguy hiểm và do đó, các nạn nhân của các cuộc tấn công có thể có những rủi ro nhất định. Ngay cả khi nó chỉ là một trường hợp ăn cắp sức mạnh băm (hash), tấn công khai thác di động là một sự vi phạm quyền riêng tư của bạn và cũng có thể xâm hại dữ liệu của bạn. Do đó, đừng coi đây là vấn đề đơn giản mà hãy coi nó là một vấn đề thực sự cần được giải quyết.

Theo một thông cáo báo chí của Kaspersky Lab:

  • “Tổng số người dùng gặp phải phần mềm gián điệp giảm gần 30%, từ 2.581.026 trong năm 2016-2017 xuống còn 1.811.937 trong năm 2017-2018.”
  • “Tỷ lệ người dùng gặp phải phần mềm gián điệp ít nhất một lần trong tổng số người dùng gặp phải phần mềm độc hại giảm khoảng 1%, từ 3,88% trong năm 2016-2017 xuống 2,80% trong năm 2017-2018.”
  • “Trong số những người gặp phải phần mềm gián điệp, tỷ lệ gặp phải đã giảm khoảng 3 điểm phần trăm, từ 44,6% trong năm 2016-2017 xuống còn 41,5% trong giai đoạn 2017-2018.”
  • “Số lượng người dùng bị tấn công giảm gần một nửa, từ 1,152,299 trong năm 2016-2017 xuống 751,606 trong năm 2017-2018.”
  • “Số lượng người dùng bị tấn công bằng phần mềm di động giảm 22,5% từ 130,232 trong năm 2016-2017 xuống còn 100.868 trong năm 2017-2018.”
  • “Tổng số người khai thác đã tăng gần 44,5% từ 1.899.236 trong năm 2016-2017 lên 2.735.611 trong năm 2017-2018.”
  • “Tỷ lệ các thợ mỏ, phát hiện từ tổng số các mối đe dọa được phát hiện, cũng tăng từ gần 3% trong giai đoạn 2016-2017 lên hơn 4% trong giai đoạn 2017-2018.”
  • “Tỷ lệ các thợ mỏ, phát hiện từ công cụ rủi ro tổng thể, cũng tăng – từ trên 5% trong giai đoạn 2016-2017 lên gần 8% trong giai đoạn 2017-2018.”
  • “Tổng số người dùng gặp phải thợ mỏ di động cũng tăng lên – nhưng với tốc độ ổn định hơn, tăng 9,5% từ 4,505 trong năm 2016-2017 lên 4,931 trong năm 2017-2018.”

Bạn có thể tìm thấy báo cáo đầy đủ của Kaspersky tại đây- https://securelist.com/ransomware-and-malicious-crypto-miners-in-2016-2018/86238/

Báo cáo này nhấn mạnh rằng, thông qua việc giảm các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp, chúng ta đang thấy một sự gia tăng lớn trong số lượng các cuộc tấn công khai thác tiền điện tử đang diễn ra. Chúng tôi tin rằng đây là kết quả của việc cho rằng các cuộc tấn công khai thác độc hại không phải là một vấn đề lớn.

 

Đây là một vấn đề lớn. Hãy cảnh giác và đừng để điều này ảnh hưởng đến bạn. Luôn cập nhật phần mềm chống vi-rút và đảm bảo bạn chỉ tải xuống tài liệu từ các trang web đáng tin cậy. Nếu bạn không chắc chắn, hãy rời khỏi trang. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Share This Post

As a key writer for Crypto Daily, Nathan’s role entails the creation of cutting edge news articles, reviews, press releases and general content creation. Nathan’s stories strive to include the most up-to-date cryptocurrency news and affairs, contributing to Crypto Daily’s growing network. Nathans previous experience as a researcher, working on University standard projects means he has a wealth of experience in writing, from academic thesis publication to independent research projects. By applying these research skills to Crypto Daily, we can ensure the content creation team really do know what they are talking about.