Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng

Điều gì quan trọng hơn, sự riêng tư hay được công nhận?

Trong cộng đồng tiền điện tử, gần như là có hai nhóm chính. Thứ nhất, nhóm thứ nhất là vấn đề bảo mật của tiền điện tử và thứ hai là nhóm hướng tới sự chấp nhận của tiền điện tử. Những khác biệt này đã phát sinh thông qua thực tế là sự xung đột giữa bảo mật và được chấp nhận. Ý tôi là, để cho việc chấp nhận tiền điện tử trở thành hiện thực, cộng đồng có thể cần phải bỏ qua quyền riêng tư của tiền điện tử. Tương tự như vậy, để riêng tư tiếp tục là tính năng chính cho tiền điện tử, tất cả các khái niệm về việc chấp nhận tiền điện tử cần được xóa sạch.

Cho đến khi điều này cuối cùng được giải quyết, chúng ta không thấy việc chấp nhận cũng như việc tiền điện tử hoàn toàn riêng tư và bảo mật, do đó, cộng đồng cần phải giải quyết vấn đề theo cách mà mọi người muốn nó hoạt động. Bảo mật sẽ giữ cho tiền điện tử ưu tú, dễ giao động và tránh xa sự kiểm soát của chính phủ. Việc được chấp nhận rộng rãi mặt khác sẽ giới thiệu tiền điện tử đến công chúng và có thể thay đổi thế giới mãi mãi.

Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi mình, điều gì là quan trọng hơn, sự riêng tư bảo mật hay tiền điện tử được chấp nhận?

Đó là một câu hỏi khó trả lời. Rõ ràng, những người coi trọng quyền riêng tư của họ và những người có thể sử dụng tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp, sự riêng tư là con đường họ muốn hướng tới. Ngược lại, những người lo sợ tội phạm và sự lệch lạc có nhiều khả năng hướng tới việc chấp nhận tiền điện tử. Về mặt giải pháp thanh toán, việc chấp nhận có thể là tốt nhất, nhưng mặt khác, nếu sử dụng tiền điện tử làm tài sản để đầu tư thì quyền riêng tư cần phải được duy trì.

Đối với cá nhân tôi, tôi tin rằng việc được chấp nhận rộng rãi sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân nói chung, mặc dù phải đánh đổi sự riêng tư và với chi phí của các nhà đầu tư. Để chấp nhận xảy ra, sự biến động cần phải giảm. Ban đầu, tôi tin rằng việc áp dụng sẽ dẫn đến một sự tăng đột biến về giá, điều này sẽ dẫn đến việc bán ra hàng loạt. Khi điều này xảy ra, tiền điện tử sẽ tìm thấy một mức giá cân bằng hơn nhiều, một khi chúng trở thành tiền tệ thế giới thực. Do đó, đầu tư sẽ không hấp dẫn, tuy nhiên đến thời điểm này, hy vọng hầu hết các nhà đầu tư sẽ bán hết trong thời gian bùng nổ.

Tất nhiên là không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này. Sự hấp dẫn của phi tập trung cũng có nghĩa là không ai quyết định câu trả lời. Thực tế, tiền điện tử có thể tồn tại trên thị trường chính và trong cả một không gian riêng. Cuối cùng, quyền riêng tư hoặc việc được chấp nhận sẽ tiếp quản, mặc dù điều này sẽ là kết quả của tương tác tự nhiên, do đó, câu trả lời thực sự cho câu hỏi là –

Cứ chờ xem.

Share This Post

Robert is a keen investor with a particular interest in cryptocurrencies. He has been involved in the industry for many years, and because of this, has gathered a lot of knowledge surrounding this area. He studied English at university level and has a passion for writing. He loves being able to combine his two mains interests on a daily basis.