Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng / Verge

Chiến dịch huy động tài trợ mới của Verge

Mối quan hệ đối tác Verge x PornHub sẽ không bao giờ có thể xảy ra nếu không có chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng lớn do Verge thiết lập, hứa hẹn sự hợp tác lớn nhất cho việc chấp nhận tiền điện tử từ trước cho đến nay. Chiến dịch nhìn tổng thể đã thành công và thực sự, đã dẫn đến một quan hệ đối tác: The Verge x PornHub.

Ngày nay, cộng đồng Verge đã thành lập một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng mới, mặc dù lần này, nguyên nhân có một chút khác biệt.

Humanity as a Choice Verge Partnership

Hình ảnh có nguồn gốc từ: Ethereum World News

Verge đã thiết lập một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng để kêu gọi ủng hộ tiền dưới hình thức XVG và Bitcoin cho các nạn nhân của trận lụt gần đây ở Nhật Bản, được cho là đã lấy đi hơn 100 mạng sống. Với số người chết tăng với tốc độ đáng báo động, khu vực này hiện nay rất cần được hỗ trợ. Verge hy vọng sẽ có thể hỗ trợ thông qua chiến dịch mới nhất này.

 

Theo một tweet của Verge, họ sẽ hỗ trợ Binance trong các nỗ lực từ thiện của họ, những người sẵn lòng quyên góp có thể làm như vậy thông qua một địa chỉ ví XVG và BTC, như đã thấy trên trang Verge Twitter – @vergecurrency

Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách cộng đồng tiền điện tử có thể được sử dụng nhanh chóng để cung cấp tài chính cho một điểm cần thiết. Trong các phương thức quyên góp truyền thống, điều này đòi hỏi phải chuyển tiền mặt chậm và tốn kém cho một tổ chức từ thiện, sau đó họ sẽ giải quyết việc phân bổ tài trợ. Với tiền điện tử, các tổ chức từ thiện trong khu vực khủng hoảng có quyền tiếp cận nguồn tài trợ bên ngoài gần như ngay lập tức. Trên thực tế, khi bạn nghĩ về nó, điều này thực sự có thể cứu mạng sống.

 

Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này ở Nhật Bản. Hy vọng rằng thiệt hại và mất mát có thể được kiểm soát và sớm thôi, chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm soát được tình hình. Nếu bạn có thể, vui lòng giúp cả Verge và Binance với nỗ lực từ thiện của họ. Là một cộng đồng, đây là điều mà chúng tôi thực sự mong muốn có thể tạo nên sự khác biệt.

Share This Post

Adrian has been leading teams in the finance sector for over a decade. He is highly experienced, and is responsible for ensuring that the latest news is delivered to you as it is breaking. He has a keen interest in virtual currencies, and has even made investments himself, so is incredibly passionate when it comes to writing about this topic. He knows the news pieces that are interesting to the reader, so will ensure that he keeps you up to date on all of the relevant news in the cryptocurrency world.