Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng / VeChain / Wallets

Cập nhật VeChain – Việc hoán đổi mã thông báo Thor và Ví VeChainThor

Chuyển đổi mã thông báo VeChain sẽ thấy mã thông báo VeChains VEN được hoán đổi cho VET. Những giao dịch hoán đổi này có thể được thực hiện thông qua một sàn giao dịch được hỗ trợ hoặc tất nhiên thông qua ví VeChainThor.

Theo VeChain:

“Các sàn giao dịch sẽ hỗ trợ trao đổi giữa tháng Bảy. Ứng dụng ví di động sẽ hỗ trợ trao đổi vào ngày 24 tháng 7 (dự kiến.) Phương thức hoán đổi hoặc chuyển tiền sẽ có hiệu lực, bạn có thể sử dụng phương pháp nào bạn thích dựa trên hướng dẫn tại đây và sở thích cá nhân của bạn. Kết quả cuối cùng trong cả hai phương pháp là như nhau.”

Trao đổi mã thông báo này là một phần của chương trình nút X mới của VeChains, sẽ chỉ định trạng thái nút X cho những người giữ mã thông báo VEN trước đó đã tích luỹ một lượng VEN nhất định trong một chiếc ví có thể theo dõi công khai. Trong thời gian này, những người nắm giữ đó sẽ được trao trạng thái độc quyền trong hệ sinh thái VeChain và do đó sẽ được cung cấp một loạt các lợi ích, bao gồm cả giảm giá trong một ICO VeChainThor trong tương lai.

Việc hoán đổi mã thông báo sẽ liên quan đến một quá trình ràng buộc, mà sẽ ‘liên kết’ mã thông báo VEN ERC-20 hiện tại với chuỗi blockchain VeChainThor. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về quá trình này trong cẩm nang VeChainThor, tại đây- https://cdn.vechain.com/vechainthor_wallet_manual_en_v1.0.pdf

Ví tiền VeChainThor sẽ đóng một vai trò lớn trong điều này và tất nhiên, trong tương lai của hệ sinh thái VeChain.

Điều này có ý nghĩa gì cho VeChain?

VeChain đang trưởng thành, kết quả là nó cần phải tiếp tục phát triển và mở rộng trên blockchain của chính nó, đó là lý do tại sao bản cập nhật này đang diễn ra. Vài tháng tới đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp rất quan trọng cho VeChain. Trong khi giá trị của VeChain như một loại tiền tệ có thể khó xác định trong thời gian này, dự án sẽ ổn định và do đó, trong thời gian 3-6 tháng chúng ta có thể thấy VeChain trên một quỹ đạo rất khác.

Nếu bạn là nhà đầu tư VeChain, hãy theo dõi trang web của VeChain và tất nhiên là mạng xã hội VeChain để biết thêm thông tin về bản cập nhật này, bao gồm trách nhiệm của bạn với tư cách là nhà đầu tư.


Share This Post

As a key writer for Crypto Daily, Nathan’s role entails the creation of cutting edge news articles, reviews, press releases and general content creation. Nathan’s stories strive to include the most up-to-date cryptocurrency news and affairs, contributing to Crypto Daily’s growing network. Nathans previous experience as a researcher, working on University standard projects means he has a wealth of experience in writing, from academic thesis publication to independent research projects. By applying these research skills to Crypto Daily, we can ensure the content creation team really do know what they are talking about.