Share This Post

Bitcoins / Tin Nóng

Bitcoin sắp có nhà mới, Bitcointopia, nhưng chúng tôi thích cái tên Bit Vegas hơn

Hãy tưởng tượng nếu Bitcoin có Disney World của riêng mình. Một vùng đất huyền diệu được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng và trong trường hợp này là công nghệ blockchain. Vâng, theo BTCManager, chúng ta sắp được thấy một dự án trên một lô đất rộng 3.000 mẫu ở Elko County, Nevada, Hoa Kỳ.

Được đặt tên là ‘Bitcointopia’, dự án được thiết lập để xây dựng một thành phố tương lai dựa trên công nghệ blockchain và tiền điện tử. Đồng tiền chính thức cho Bitcointopia tất nhiên sẽ là Bitcoin, và Bitcoin sẽ có sẵn cho công chúng sử dụng trong thành phố. Tất cả các hóa đơn, dịch vụ và thương mại địa phương sẽ được thanh toán bằng Bitcoin và hơn nữa, đất trong phạm vi 3.000 mẫu được bán thông qua Bitcoin.

Bitcointopia là tầm nhìn của Morgan Rockwell. Rockwell tin rằng công nghệ blockchain là tương lai và do đó, việc sản xuất Bitcointopia sẽ cung cấp một cái nhìn về một thế giới mà việc chấp nhận tiền điện tử thực sự sẽ được thực hiện, trao quyền cho người dân, loại bỏ ngân hàng và hệ thống tài chính của chính phủ. Theo BTCManager, Rockwell đã nói:

“Cuối cùng, chúng tôi sẽ cố gắng và hợp tác với các công ty công nghệ như Amazon, Google và Tesla khi họ muốn giới thiệu sản phẩm ở Bitcointopia. Họ có thể đến để mua đất và thử các dự án nghiên cứu phát triển của họ mà không có một thành phố nào khác có thể làm được điều đó. Phải mất nhiều công sức, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, khi chúng tôi xây dựng nó, họ sẽ tham gia cùng chúng tôi. ”

Thực tế, Bitcointopia thậm chí còn xem xét việc tách khỏi Hoa Kỳ, có nghĩa là Bitcointopia có thể trở thành một quốc gia theo đúng nghĩa của nó. Theo BTCManager:

“Bitcointopia sẽ là thủ đô của quốc gia mới, chúng tôi đang đề xuất thành lập theo tiêu chuẩn pháp lý của Đạo luật phản quốc 1495, Hiệp ước Westphalia năm 1648, Công ước Montevideo năm 1934, Hiệp ước Outerspace năm 1966, Luật quốc tế, Hoa Kỳ Luật Hiến pháp theo Điều 5 và Tổ chức Hiệp ước Liên Micronational năm 2011.”

Bạn có thể xem toàn bộ bài viết tại đây.

Tất nhiên, khái niệm tách khỏi Hoa Kỳ có một chút cực đoan, nhưng ít nhất nó cho phép chúng ta xem xét mức độ nghiêm túc của Rockwell về dự án này.

Bitcointopia có thể là khởi đầu của một cái gì đó rất lớn và rất thú vị. Trong khi sẽ mất một thời gian để phát triển thì nó đang làm những điều tuyệt vời để việc chấp nhận tiền điện tử trên toàn cầu được diễn ra và tất nhiên là cả việc giúp chúng tôi đưa một số tin tức đầy hứa hẹn vào các phương tiện truyền thông.

Vấn đề duy nhất là … chúng tôi muốn Rockwell sẽ đặt tên là Bit-Vegas hơn.

Share This Post

As a key writer for Crypto Daily, Nathan’s role entails the creation of cutting edge news articles, reviews, press releases and general content creation. Nathan’s stories strive to include the most up-to-date cryptocurrency news and affairs, contributing to Crypto Daily’s growing network. Nathans previous experience as a researcher, working on University standard projects means he has a wealth of experience in writing, from academic thesis publication to independent research projects. By applying these research skills to Crypto Daily, we can ensure the content creation team really do know what they are talking about.