Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng / Verge

Verge XVG tích hợp với hệ thống hợp đồng thông minh mới

Verge đã thông báo trong tweet gần đây rằng họ đang bắt đầu tích hợp hợp đồng thông minh mới cho Verge XVG , đơn vị tiền tệ có nguồn gốc từ mạng Verge. Sự tích hợp này sẽ đến dưới hình thức hợp tác giữa Verge và các chuyên gia hợp đồng thông minh, RSK. Có trụ sở tại Buenos Aries, RSK tuyên bố là nền tảng hợp đồng thông minh an toàn nhất trên thế giới.

Theo RSK:

“RSK là nền tảng hợp đồng thông minh nguồn mở đầu tiên có chốt 2 chiều cho Bitcoin đồng thời có phần thưởng cho người khai thác Bitcoin thông qua việc khai thác hợp nhất (Merged mining), cho phép họ tích cực tham gia vào cuộc cách mạng hợp đồng thông minh. Mục tiêu của RSK là tăng giá trị và chức năng cho hệ sinh thái Bitcoin bằng cách cho phép các hợp đồng thông minh, thanh toán ngay lập tức và khả năng mở rộng cao hơn. ”

Xem thêm từ trang web RSK, tại đây- https://www.rsk.co/

RSK dĩ nhiên là cực kỳ an toàn, không nghi ngờ gì nữa là một yếu tố thúc đẩy sự sẵn sàng làm việc cùng với Verge, với đồng tiền XVG hướng tới mục đích trở thành đồng tiền bảo mật tối thượng. Với phi vụ tích hợp này, chúng ta có thể thấy XVG hoạt động theo các thông số hợp đồng thông minh mới, nâng cao hơn nữa tính toàn vẹn và bảo mật của XVG và Verge mạng. Điều này khá quan trọng, khi xét đến các lần Verge gặp vấn đề với các vấn đề như gian lận double spending và các cuộc tấn công 51% trong vài tháng qua.

Các tweet nhấn mạnh rằng một TestNet hiện đang được sản xuất khoảng một tuần nay. Vì vậy, có vẻ như cả Verge và RSK đang thúc đẩy điều này, một lần nữa, tôi nghi ngờ rằng điều này là do Verge muốn minh bạch hành động của họ khi gần đây trên thị trường có các vụ hack.

Không nghi ngờ gì khi thấy TestNet được phát hành để thử nghiệm trước khi chúng ta có khả năng thấy Verge chuyển sang một MainNet mới, nếu TestNet chứng minh là đáng giá.

Tin tức này đem đến một chút tích cực cho Verge và XVG, loại tiền tệ mà dường như luôn được nhắc đến với các lí do sai trái. Khi việc tích hợp với RSK phát triển, chúng tôi hy vọng sẽ thấy Verge trở lại một lần nữa. Ai biết được, một tăng cường back-end củng cố bởi các giao thức hợp đồng thông minh thậm chí có thể có một tác động tích cực về giá trị của XVG, nếu họ có thể chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.