Share This Post

Cryptocoins / Exchanges / Tin Nóng

Ứng dụng Robinhood là tin vui cho Texas

Ứng dụng Robinhood đã được chờ đợi từ lâu, nhưng hiện giờ, những ai trong danh sách chờ đợi cuối cùng cũng có thể bắt đầu sử dụng nó, vì hiện đã có thể giao dịch bằng Bitcoin và Ethereum. Đội ngũ phát triển ứng dụng, đã có dòng tweet;

“Texas, chúng tôi không làm phiền bạn nữa. Bây giờ bạn có thể giao dịch Bitcoin và Ethereum miễn phí, trên Robinhood crypto.”

Ứng dụng Abra, mặt khác, đã chọn cách tiếp cận tiền điện tử tổng hợp, cung cấp hơn 20 tài sản kỹ thuật số.

Robinhood đang giao dịch trên cơ sở từng bang; tuy nhiên, có những kế hoạch để mở dịch vụ cho các nhà đầu tư Liên minh châu Âu trong tương lai. Người dùng ứng dụng có thể quen với giao dịch truyền thống hơn, khiến sự biến động của tiền điện tử rất bất thường đối với họ, nhưng ứng dụng cho phép người dùng mua tiền điện tử với lượng rất nhỏ.

Mặc dù điều này có thể thay đổi, hiện tại không có lợi nhuận để giao dịch và đồng tiền không được coi là tài sản thế chấp, có nghĩa là người dùng phải có tiền trong tài khoản của mình để họ có thể giao dịch. Nó chỉ cho phép các lệnh trong một phạm vi giới hạn, làm giảm sự biến động khi trực tiếp tham gia vào thị trường mật mã, có nghĩa là Bitcoin và Ethereum giao dịch giống như các giao dịch truyền thống hơn, điều này sẽ hạn chế sự tăng và giảm đột ngột.

Việc giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua một thực thể riêng biệt, với các quy tắc khác nhau. Robinhood nói;

“… Giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua một tài khoản với Robinhood Crypto, LLC. Robinhood Crypto không phải là đại lý môi giới và không phải là thành viên của Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA). Robinhood Crypto cũng không phải là thành viên của Tổng Công ty Bảo vệ Đầu tư Chứng khoán (SIPC), có nghĩa là các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn không được SIPC bảo vệ.”

Cả Bitcoin và Ethereum đều là cơ sở của nhiều sản phẩm giao dịch mà các nhà giao dịch không sở hữu tài sản hoàn toàn. Tính thanh khoản cao của các tài sản đã được sử dụng để tạo Ghi chú Giao dịch Trao đổi trên NASDAQ Noridic và ứng dụng Robinhood cho phép người dùng theo dõi 14 tài sản mã hóa khác.

Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.