Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng

Tuơng lai nào cho tiền điện tử?

Các bài báo của chúng tôi thường dựa vào các bài vlog và video trên YouTube, đơn giản là vì nó cho chúng ta biết về những gì mọi người đang nghĩ đến tiền điện tử. Đọc tin tức có thể là một việc nhàm chán, vì vậy, một video có thể giúp thay đổi tâm trạng, nhưng nó vẫn cần có một tiêu chuẩn nhất định cho các ‘cuộc tranh luận tiền điện tử’.

Louis Thomas, tác giả và YouTuber yêu thích của chúng tôi, đơn giản vì thái độ bình tĩnh, thu thập của họ mang lại những thông tin đúng đắn. Tất nhiên, Thomas thừa nhận rằng lời nói của họ không phải là lời khuyên đầu tư (quan trọng) nhưng dù vậy, Thomas cung cấp thông tin rõ ràng và ngắn gọn có thể được sử dụng để thông báo cho một nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư của riêng mình. Nói ngắn gọn, nếu bạn muốn tìm một crypto-vlogger đáng tin cậy, dễ xem, đây là kênh bạn nên đăng kí –

Louis Thomas (YouTube)

@LouisThomasYT

Trong một video gần đây, Thomas thảo luận về một số dự đoán ‘vui’ trong vài năm tới của tiền điện tử. Điều này khá quan trọng để cân nhắc như nhiề nhà đầu tư đang ở trong thời gian dài này, những gì chúng ta thấy ngày nay chỉ là một phần nhỏ của một bức tranh rất lớn. Trong khi tương lai khó khăn/không thể dự đoán, tốt nhất là hãy suy nghĩ và suy nghĩ, như Thomas đã làm rất tốt.

Bạn có thể xem toàn bộ video tại đây- https://www.youtube.com/watch?v=CcwTpFmZByI

Tương lai sẽ ra sao? (rõ ràng là quả bóng bi-a).

Như Thomas tranh luận, và tất nhiên chúng tôi đồng ý, đầu tư từ các tổ chức quy mô lớn là tương lai và sẽ là chất xúc tác trong bất kỳ sự bùng nổ tiền điện tử trong tương lai. Nó là không thể tránh khỏi. Điều này đơn giản là vì những nhà đầu tư này có khả năng tài chính để tạo ra những làn sóng khổng lồ trong thị trường. Khoản đầu tư này có thể rất tốt trên quy mô mà các thị trường chưa từng thấy trước đây.

Hơn nữa, đầu tư từ các tổ chức lớn sẽ giúp xác nhận với phần còn lại của thế giới rằng tiền điện tử là thực, hợp pháp và quan trọng nhất là nó khá quan trọng.

Sau đó, chúng ta sẽ thấy sự chấp nhận, kịch bản ước mơ cho tiền điện tử. Đây là điều mà chúng tôi thực sự mong muốn. Như Thomas cho rằng, việc chấp nhận là một phản ứng không thể tránh khỏi để đáp ứng với đầu tư quy mô lớn. Chúng ta nên xem xét việc chấp nhận cuối cùng sẽ dẫn đến việc giải quyết thị trường và do đó, một thị trường trưởng thành và được kiểm soát hơn sẽ xuất phát từ điều này. Một số dự án sẽ độc quyền (mặc dù Bitcoin có thể không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm ở đây) vì vậy chúng tôi có thể thấy các tiền điện tử mới dẫn đầu thị trường theo cùng một cách như Google dẫn đầu internet.

Thomas thảo luận về tất cả những điều này và hơn thế nữa, chúng tôi chỉ đề cập đến mặt nổi ở đây. Vì vậy, tôi khuyên hãy xem video này. Hãy nhớ rằng, tương lai cho tiền điện tử khá tuơi sáng và do đó, chúng ta cần phải bắt đầu suy nghĩ về nó bây giờ, không chỉ về mặt đầu tư mà còn trên một mức độ xã hội nữa. Tiền điện tử có thể thay đổi thế giới không?


Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.