Share This Post

Cryptocoins / Ripple / Tin Nóng

Một đợt tăng vào lúc này sẽ khiến Ripple XRP tăng 103%, XRP có thể đạt $2.00

Trong khi thị trường bắt đầu thay đổi với động thái tăng lên, chúng tôi muốn xem một số tiền điện tử chính sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ripple XRP là một loại tiền tệ như vậy có thể thấy lợi nhuận lớn từ đợt tăng trong vài tuần tới.

Để thực sự giải quyết điều này, chúng ta cần xem đợt tăng giá cuối tháng Tư đã ảnh hưởng đến giá trị XRP như thế nào. Cùng điểm lại, vào khoảng ngày 13 tháng 4 năm 2018, thị trường đã tăng lên sau vài tuần giảm. Điều này đã dẫn đến một đợt tăng giá kéo dài trong vài tuần, trước khi điều chỉnh và thị trường tiếp tục giảm kéo dài thêm một lần nữa. Do thị trường gấu kéo dài mà chúng ta đã thấy cho đến nay, và thông qua một số dự đoán gần đây, chúng ta đang trông đợi vào đợt tăng tiếp theo, một đợt thị trường tăng mà chắc chắn sẽ đẩy giá lên.

Vào tháng Tư, Ripple XRP đã tăng lên từ mức giá $0.471, lên tới mức cao nhất là $0.958 chỉ trong vòng 20 ngày. Đây là mức tăng 103%. Mức tăng này không được coi là lớn và do đó, không có giá đột phá thực sự nào. Do đó, chúng ta có thể đoán rằng đợt tăng tiếp theo sẽ có nhiều biến động hơn mức tăng này.

Tuy nhiên, để tranh luận, hãy giả sử rằng đợt tăng tiếp theo sẽ khiến Ripple XRP tăng 103% một lần nữa. Rất có thể sẽ lớn hơn thế này, dù thế nào, đây là diễn biến có thể xảy ra-

Tại thời điểm viết bài, Ripple XRP có giá trị $0.670. Nếu một sự đột biến gây ra mức tăng 103% vào lúc này, chúng ta sẽ thấy Ripple XRP đạt $1.36. Tất nhiên, điều này sẽ không diễn ra trong một ngày và giống như trong tháng Tư, có thể sẽ mất khoảng 20 ngày. Dựa trên những tính toán này, có thể nói rằng, trong đợt tăng tiếp theo, chúng ta sẽ thấy Ripple XRP đạt ít nhất là $1.20 trở lên.

Hơn nữa, nếu đợt gia tăng tiếp theo lớn hơn đợt tăng vừa rồi, chúng ta có thể thấy mức tăng khoảng 150%, điều này sẽ khiến Ripple XRP đạt $1.70 trở lên. Trên thực tế, không hẳn là thiếu thực tế khi kỳ vọng Ripple XRP đạt tới $2.00 sau đợt tăng tiếp theo, vì chỉ cần tăng khoảng 198%, dựa trên số liệu mà chúng ta thấy hôm nay.

Với điều này, hãy nhớ rằng đây là dự đoán. Ripple XRP có thể đạt được những đỉnh cao này, nhưng một đợt tăng khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hơn nữa, chúng tôi không bao giờ có thể đảm bảo rằng sẽ có một đợt tăng khác, nó có thể sẽ không xảy ra trong nhiều tháng.

Về mặt toán học, điều này là có thể, tuy nhiên sự biến động của thị trường có nghĩa là xác suất là thứ mà chúng ta không bao giờ có thể đảm bảo.

Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.