Share This Post

Cryptocoins / EOS / Exchanges / Tin Nóng

EOS, một khả năng cho Coinbase

Có một số lượng lớn bàn tán xung quanh việc EOS có khả năng là tiền điện tử mới nhất được thêm vào Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Có ba trường phái chính giải thích cho việc này:

1. Bỏ qua Ripple, chuyển sang EOS

EOS được xếp hạng là một trong những đồng tiền điện tử lớn nhất hiện có, chỉ đứng sau Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin (tất cả đều xuất hiện trên Coinbase) và Ripple. Với Ripple bị từ chối bởi sàn giao dịch trong ba lần khác nhau, ngay cả khi đề nghị trả Coinbase lên tới 100 triệu đô la chỉ để được lên sàn, tuy nhiên dường như Ripple sẽ không tham gia vào sàn giao dịch này cùng với Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác.

Vì vậy, ai là đối thủ có khả năng tiếp theo nếu Coinbase muốn tiếp tục phát triển và mở rộng (tất cả các báo cáo đều cho biết họ đang mở rộng)? EOS. Việc bỏ qua đông tiền này có thể bỏ lỡ một lượng tiền khổng lồ – khối lượng giao dịch EOS hiện đang ở mức hơn 1 tỷ đô la mỗi ngày. Coinbase gần đây đã tự định giá 8 tỷ đô la, và để duy trì định giá đầy tham vọng này, họ có thể cần phải xem xét đến việc thu hút doanh thu mới.

2. EOS cuối cùng cũng khởi động Main net

Sự ra mắt này có nghĩa là EOS sẽ không còn được kết nối với Ethereum nữa – đó là một đồng tiền sẽ giao dịch với mã riêng của họ, một mạng lưới duy nhất. Điều này đã làm cho đồng tiền này vốn có nhiều giá trị hơn cho các nhà đầu tư, với giá tăng lên khi tin tức về việc ra mắt đã được công bố: nó có thể là một chỉ số cho thấy rủi ro về việc lên sàn của EOS trên Coinbase đã giảm mạnh đáng kể.

3. Cạnh tranh ngày càng tăng

Robinhood là một ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử, đối thủ của Coinbase mà gần đây đã có được một lượng lớn người dùng, sự quan tâm của truyền thông và đầu tư, bao gồm khoản đầu tư 350 triệu đô la từ một công ty của Nga, cho thấy sự quan tâm trên toàn cầu. Với mức định giá 5.6 tỷ đô, phí giao dịch 0% và hơn 16 loại tiền tệ so với chỉ có bốn, ngày càng nhiều nhà đầu tư tiền điện tử tiềm năng bị thu hút khỏi Coinbase. Có lẽ một trong những cách duy nhất mà Coinbase có thể tiếp tục cạnh tranh là tạo ra sự khác biệt bằng cách nào đó – chẳng hạn như thêm các đồng tiền mới (ví dụ như cung cấp EOS) có thể là cách giữ lại người dùng và biện minh cho chi phí của họ.

Trong khi không có gì là cụ thể, lý do bao gồm EOS trên Coinbase dường như đang được tích lũy – hãy tiếp tục theo dõi và chuẩn bị cho những phát triển mới.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=X4l17cPuBPg

Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.