Share This Post

Blockchain / Tin Nóng

Đại học Oxford đang phát triển trường đại học trên Blockchain

Một nhóm các giáo sư và nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đang hợp tác thành lập Đại học Blockchain đầu tiên trên thế giới. Nhóm nghiên cứu được thiết lập đầy đủ để đảm bảo rằng ý tưởng mới này có thể trở thành một tổ chức giáo dục thế giới thực sự, nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm quyền hạn cấp bằng từ các nhà quản lý trong Liên minh châu Âu.

Nếu những quyền hạn này được cấp, Đại học Blockchain được thành lập thông qua phát triển Woolf Development, sẽ trở thành một tổ chức học thuật được công nhận mà lần lượt sẽ có thể cấp bằng cho sinh viên theo học tại đó.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi Joshua Broggi, người sáng lập Woolf Development. Theo tạp chí Finance Magnates, Broggi nói rằng, trường đại học sẽ giống như “Uber dành cho sinh viên và Airbnb cho viện nghiên cứu”, Broggi hy vọng rằng các giáo viên sẵn sàng giảng dạy về khái niệm blockchain có thể kiếm được từ 50.000 đến 100,000 đô la.

Theo Finance Magnates, Broggi đã nói:

“Các quy trình chứng nhận về blockchain của chúng tôi cho phép giáo viên và sinh viên từ bên ngoài khối liên minh Châu Âu EU có thể tham gia và đạt được bằng cấp tiêu chuẩn châu Âu – một sinh viên và giáo viên không thuộc khối EU học tập và giảng dạy bằng ngôn ngữ không phải của Châu Âu. Mục đích cuối cùng của dự án là cung cấp cơ hội việc làm và an ninh cho các học giả, cũng như một giải pháp chi phí thấp cho học sinh. ”

Xem báo cáo đầy đủ của Finance Magnates tại đây-
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/first-ever-blockchain-university-uber-students-airbnb-professors/

Đại học này sẽ hoạt động như thế nào?

Bằng cách sử dụng công nghệ blockchain, trường sẽ chạy trên các hợp đồng thông minh nhằm mục đích làm cho giáo dục minh bạch và dân chủ hơn. Trong trường đại học, công nghệ sổ kế toán phân phối (DLT) sẽ được sử dụng để đảm bảo quản trị dữ liệu và bảo mật, blockchain sẽ được sử dụng để tái tạo các tiêu chuẩn đại học, giảm nhu cầu về nhân viên, tạo ra liên kết trực tiếp hơn giữa sinh viên và giao viên.

Hơn nữa, theo Finance Magnates:

“Sự bất biến của Blockchain cũng sẽ cung cấp một nền tảng cho các nguồn bên ngoài kiểm tra xem một cá nhân có được cấp bằng từ trường đại học này hay không. Điều này giúp ngăn chặn các cá nhân làm giả bằng cấp; đồng thời bảo vệ những cá nhân từ các trường đại học có thể đã đóng cửa. ”

Các ứng dụng khác bao gồm một hệ thống quản lý trong khối blockchain có thể lưu trữ tất cả các loại dữ liệu, bao gồm các khoản thanh toán học phí, hồ sơ bảng điểm và thậm chí có thể giúp trao đổi tín chỉ giữa các tổ chức khác nhau, giúp sinh viên dễ dàng chuyển từ một trường đại học khác sang Đại học Blockchain và ngược lại.

Tóm lại, đây là một ứng dụng thế giới thực cho công nghệ blockchain, một công nghệ hứa hẹn sẽ thay đổi nhiều hơn hệ thống tài chính, như bạn có thể thấy, nó có ý nghĩa thực sự đối với ngành giáo dục.

Share This Post

As a key writer for Crypto Daily, Nathan’s role entails the creation of cutting edge news articles, reviews, press releases and general content creation. Nathan’s stories strive to include the most up-to-date cryptocurrency news and affairs, contributing to Crypto Daily’s growing network. Nathans previous experience as a researcher, working on University standard projects means he has a wealth of experience in writing, from academic thesis publication to independent research projects. By applying these research skills to Crypto Daily, we can ensure the content creation team really do know what they are talking about.