Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng

Các khoản đầu tư lớn từ các thể thể chế có thể tạo ra đợt tăng giá mới, đây là lí do tại sao

Các nhà đầu tư và các chuyên gia cũng đang ngày càng bị cuốn hút bởi ý tưởng rằng đợt bùng nổ tiền điện tử tiếp theo sẽ do các khoản đầu tư từ các công ty lớn. Trong số các yếu tố khác, một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới sự bùng nổ tiền điện tử vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018 đến từ sự gia tăng mức độ phổ biến mà đã giúp tiền điện tử nổi lên và tồn tại đến ngày nay. Nhiều người tin rằng bước tiếp theo sẽ đến từ các khoản đầu tư của các thể chế quy mô lớn, đem đến một khoản tiền mới được bơm vào thị trường. Điều này lần lượt sẽ đẩy các giá trị đi lên và hơn nữa, giai đoạn tiếp theo hướng tới việc được chấp nhận chính thống. Sau khi các tổ chức lớn tham gia, bước tiếp theo sẽ là các doanh nghiệp nhỏ hơn và cuối cùng là khách hàng.

Theo một báo cáo từ Business Insider Deutschland (Đức), luật sư ngành công nghiệp John Lore tin rằng hiện nay, các trường đại học đang bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử với tốc độ đáng báo động. Đây có phải là sự khởi đầu của các khoản đầu tư đến từ các thể chế lớn và sẽ thúc đẩy hoạt động tăng trưởng không?

Theo Business Insider, Lore nói:

“Tôi không thể nói tên của [các tổ chức học thuật] bởi vì do quan hệ luật sư-khách hàng nhưng chúng tôi có biết nhiều người chủ yếu ở Bờ Đông đã bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử trên cơ sở khá khiêm tốn. “

Hơn thế nữa:

“Có những nhà đầu tư nhưng vào thời điểm này, các nhà đầu tư đang đầu tư một khoản rất nhỏ so với thu nhập cùa họ như chúng tôi dự đoán và tôi tin điều này khá là hợp lý. Chúng tôi coi các học viện là mối liên hệ giữa những người quản lý quỹ trẻ trung và nhiệt tình với việc huy động vốn. ”

Bạn có thể xem báo cáo đầy đủ tại đây-
https://www.businessinsider.de/universities-invest-cryptocurrency-2018-6?r=US&IR=T

Điều đó có nghĩa là gì?

Vâng, Lore có bằng chứng rằng các tổ chức như vậy đang đầu tư vào tiền điện tử vì một số khách hàng của ông đang trực tiếp làm việc với ông về các khoản đầu tư này. Đổi lại, điều này chứng minh rằng ít nhất một số thể chế chính thống như các học viện đang tỏ ra quan tâm đến đầu tư tiền điện tử. Nếu những khoản đầu tư nhỏ này chứng minh được giá trị, chúng ta có thể mong đợi các khoản đầu tư lớn hơn sẽ được diễn ra. Khi chúng lan rộng, nhiều cơ sở giáo dục khác cũng sẽ tham gia. Nói một cách đơn giản, các khoản đầu tư này có tốt hay không, các ngành khác có thể bắt đầu thu hút sự quan tâm nhiều hơn trong đầu tư tiền điện tử. Đổi lại với tất cả những điều được xem xét, những khoản đầu tư nhỏ này của một số trường đại học hiện nay có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền đầu tư đối với các thể chế lớn, nên dù giai đoạn thử nghiệm này khá nhỏ thì thẳng thắn mà nói nó vẫn chứng minh là đáng giá.

Kết hợp điều này với lý thuyết cho rằng sự tăng trưởng tiếp theo sẽ được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư từ thể chế lớnvà bạn có được một môi trường hoàn hảo, trong đó tiền điện tử thực sự sẽ tăng lên và hơn thế nữa, việc được công nhận chính thống sẽ trở nên khả thi hơn.

Share This Post