Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng / ZCash

Zcash tiếp tục bay cao với Gemini, đồng tiền này sẽ đạt mốc 400.00 đô?

Ngày hôm qua, chúng tôi đã đưa tin về việc Gemini sẽ trở thành sàn giao dịch được cấp giấy phép lần đầu tiên và đưa lên sàn đồng Gemini, sau khi sàn giao dịch này có được giấy chấp thuận từ chính quyền New York, xem đầy đủ bài viết về vần để trên tại- https://cryptodaily.co.uk/2018/05/zcash-bitcoin-cash-litecoin-receive-gemini-listing/

Thông báo này đã giúp ZCash tăng khá nhiều, từ giá trị hơn 250.77 đô đã tăng lên 334.28 đô trong vòng vài phút, và với tin đó, Zcash đã có được sự tăng trưởng lớn trong giá trị vốn hóa. Khi mà tin tức tiếp tục được lan rộng, có thể thấy rằng thông báo của Gemini dường như càng có thêm tác động tích cực đối với đồng Zcash, chính vì thế mà đồng tiền chưa ngừng việc tăng giá và tổng quan thì chưa cho thấy dấu hiệu nào của việc sẽ giảm giá trở lại.

Vào thời điểm viết bài này thỉ giá trị của Zcash là 356.66 đô và đã tăng 43.51%. Chúng ta nên ghi nhớ rằng vào thời điểm đồng Zcash được đưa lên sàn Gemeni thì nó vẫn chưa được phát trực tiếp, do đó kì tăng giá mạnh này thì đơn giản chỉ là việc hồi đáp lại thông báo rằng nó sẽ xảy ra. Điều này cho thấy sau đó, một khi Zcash thực sự được đưa lên Gemini, khối lượng giao dịch sẽ tăng vọt cũng như giá trị của đồng tiền. Ngày đầu tiên ZCash giao dịch trên Gemini sẽ là 22 tháng Năm, có nghĩa là về mặt lý thuyết, đồng tiền này vẫn có 7 ngày cho các dự đoán tăng, trước khi tác động thực sự của việc lên Gemini trở nên rõ ràng.

Giá trị đỉnh của Zcash hiện tại là 920.86 đô la, được ghi nhận trong giai đoạn bùng nổ tiền điện tử vào đầu năm 2018. Trong thời gian này, Zcash có giá trị vốn hóa thị trường là 2,767,679,006.00 đô la. Hôm nay, tại thời điểm viết bài, Zcash có giá trị vốn hóa thị trường là 1,398,113,349.00 đô la. Bạn có thể lập luận rằng với tình hình hiện tại, vẫn còn một chặng đường dài để Zcash đạt giá trị đỉnh của nó một lần nữa, tuy nhiên, khi danh sách đi vào hoạt động, vốn hóa thị trường này dự kiến sẽ tăng, tương tự với giá trị của đồng tiền.

Tiếp theo sẽ như thế nào với Zcash?

Vâng, với điều kiện thị trường hiện tại, chúng tôi hy vọng Zcash sẽ tiếp tục tăng lên. Tất nhiên, mức tăng hiện tại hơn 40% sẽ giảm và Zcash sẽ giữ nguyên, nhưng với điều kiện có vẻ tốt, và với những dự đoán, dẫn đến ngày 22 tháng năm, chúng ta có thể sẽ thấy Zcash đạt gần $400.00.

Một khi danh sách đi vào hoạt động và bắt đầu giao dịch, điều này được dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Xin lưu ý rằng đây không phải là tư vấn đầu tư, tình trạng hiện tại của Zcash đã bị ảnh hưởng bởi các thông tin dự đoán trên báo chí, trong khi ngày 22 tháng Năm là ngày chính thức ZCash phát hành trực tiếp trên Gemini, chúng tôi thực sự không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra cho đến ngày này, cũng như điều gì sẽ xảy ra khi ngày giao dịch đầu tiên trôi qua, đồng tiền điện tử như Zcash rất không ổn định như bạn đã biết.

Dù thế nào đi nữa, tại thời điểm này, mọi thứ đang trông tuyệt vời đối với Zcash.


Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.