Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng

Thị trường tăng giá trong chiều nay

Trong khi điều này có vẻ là một xu hướng tái phát, nó ít nhất cũng đã cho chúng ta một thời gian nghỉ ngắn ngủi từ sự tiêu cực của thị trường tiền điện tử. Chiều nay, thị trường đã có những chuyển biến tích cực hơn, cho thấy một số đồng tiền tăng trở lại theo các số liệu đang cung cấp một triển vọng ít bất ngờ hơn.
Trong khi có lẽ là một đợt điều chinh, như chúng tôi phải nói một lần nữa, đây là các tin tức tích cực. Kiểm soát thiệt hại có thể là sự khác biệt mà một số loại tiền tệ không đạt đến các mức quan trọng. Bằng cách tăng giá, dù chỉ là một chút vào buổi chiều, thị trường có thể chắc chắn rằng những suy thoái trong tương lai có vẻ sẽ hạn chế tối đa, về mức độ thiệt hại mà chúng gây ra.
Nhìn chung, triển vọng tương lai vẫn còn khá mờ nhạt. Có khả năng là sự tăng lên mới này có thể dẫn đến một điều gì đó lớn hơn nhiều, mặc dù hiện tại, điều này dường như là không phải.
Chúng ta hãy xem thị trường tăng bao nhiêu.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin được định giá ở mức 7.432,28 USD, tăng 2,31%. Cuối cùng, Bitcoin đang quay trở lại về phía $ 8,000.00 và đã cho thấy sức mạnh ở vùng thấp gần $ 7,000.00. Nhưng không giảm quá điểm này, Bitcoin đã đảm bảo rằng nó sẽ vẫn trên đường quay trở lại $ 8,000.00, bỏ lỡ bất kì điểm kháng cự tiềm năng có thể đã trải nghiệm tại $ 7,000.00.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin Cash được định giá 985,59 USD, tăng 5,57%. Bitcoin Cash hiện đang theo lộ trình tốt trở lại lên đến $ 1,000.00, một điểm quan trọng trong sự tiến triển của Bitcoin Cash. Bitcoin Cash càng tiến gần đến ngưỡng này, càng có nhiều khả năng nó sẽ nhảy vọt trong bất kỳ đợt tăng giá nào trong tương lai hoặc tăng mạnh.

Hơn nữa, Litecoin cũng đang thấy một số chuyển động lớn tại thời điểm viết bài, có giá trị $ 121,03, tăng 5,83%, chúng ta đang thấy Litecoin tạo ra lộ trình tốt trong khoảng từ $ 100,00 đến $ 200,00, một vùng rất tích cực cho Litecoin trong tình hình hiện tại.

Cuối cùng, tại thời điểm viết bài, Cardano vẫn tỏa sáng với giá trị $ 0,99, tăng 9,29%. Cardano hiện đang tận hưởng sự vinh quang của một đợt ra mắt TestNet mới, một sự ra mắt cho thấy công nghệ của Cardano đã đưa ra một hợp đồng mới. Chúng ta sẽ xem Cardano trong vài ngày tới, nếu nó tiếp tục tăng, chúng ta có thể thấy nó đạt được một số giá trị rất hấp dẫn.
Như tôi đã đề cập, sự tích cực này có thể ngắn ngủi. Mặc dù vậy, thị trường đang di chuyển lên trên, đây là điều mà tất cả chúng ta đều có thể tích cực. Hãy hy vọng sự tích cực này tiếp tục và ít nhất là cho phép chúng ta thấy một số giá trị cao đạt được, trước khi đợt giảm giá thị trường trở lại một lần nữa. 

Share This Post