Share This Post

Cryptocoins / Exchanges / Ripple / Tin Nóng

Đồng tiền nào sẽ vào ví Coinbase, Ripple hay Stellar?

YouTuber CryptoRocko gần đây đã tải lên một video trong đó anh ấy thảo luận về danh sách Coinbase và khả năng Ripple hoặc Stellar được thêm vào danh sách niêm yết này.

Chúng tôi biết rằng đối với một trong hai, việc niêm yết trên Coinbase sẽ thấy cho thấy khối lượng giao dịch và giá trị của đồng tiền ảo tăng lên. Trường hợp được chấp nhận rộng rãi, niêm yết trên Coinbase về cơ bản là bắt buộc và do đó, bất kỳ khả năng nào hướng tới điều này có thể xảy ra, nên được khám phá.

Như CryptoRocko thảo luận, vấn đề với Ripple và XRP hiện tại là các câu hỏi xung quanh tình trạng của nó như là vấn đề bảo mật, Ripple tất nhiên cho rằng đây không phải là mối quan tâm, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ nghĩ khác và do đó, vì XRP không đáp ứng các tiêu chuẩn được vạch ra bởi Coinbase để có thể được niêm yết tại Coinbase.

Xét về điều này,Ripple niêm yết có khả năng xảy ra trong dài hạn, CryptoRocko suy đoán rằng Stellar thực sự có thể là loại tiền tệ tiếp theo được thêm vào Coinbase. Thực tế, có thể mất một thời gian dài trước khi sự bảo đảm được trao cho Coinbase liên quan đến tình trạng của Ripple và do đó, các đồng tiền nhỏ khác có cơ hội tiến gần hơn đến Coinbase.

CNBC đã đề cập rằng Stellar đang nằm trong danh sách niêm yết trên Coinbase như CryptoRocko đã đề cập và, một chuơng trình ”Crypto Class” của CNBC gần đây cho thấy một phóng viên thực sự bán Stellar như một loại tiền tệ, hướng đến các cơ hội hợp tác tiềm năng với MoneyGram và IBM, cũng như với tốc độ và hiệu quả chi phí của Stellar, so với Bitcoin. Có vẻ như ở đây ít nhất, CNBC thực sự muốn Stellar giành được một cơ hội niêm yết trên Coinbase. Điều này thật thú vị, khi bạn xem xét tin tức của Comcast gần đây… https://cryptodaily.co.uk/2018/04/managing-director-comcast-sure-bitcoin-future/

Nói chung CryptoRocko không thực sự cảm thấy sự nổi bật xung quanh viêc Stellar là vấn đề và tin rằng sớm thôi, Ripple sẽ có thể cung cấp rõ ràng hơn về tình trạng của họ và sẽ tiến vào danh sách của Coinbase ngay sau khi điều này đã được công bố. Tương tự như vậy, nhiều nguồn tin khác mà một chuyên gia đang trích dẫn Ripple là đồng tiền tiếp theo tiến vào Coinbase, không chỉ vì nó là đồng tiền thứ ba cao nhất về mặt giá trị vốn hóa thị trường, nhưng, Ripple có rất nhiều quan hệ đối tác, nếu họ có thể có được một ngân hàng như Santander ủng hộ, chắc chắn được vào danh sách của Coinbase sẽ không phải là vấn đề, tất nhiên miễn là họ đáp ứng các qui trình nghiêm ngặt, vạch ra bởi Coinbase.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video của CryptoRocko. Thực sự, chúng tôi không thể chắc chắn đồng tiền nào sẽ được thêm vào Coinbase tiếp theo. Những gì chúng tôi có thể chắc chắn là thâm nhập vào Coinbase là một bước tiến lớn cho bất kỳ loại tiền tệ nào. Đảm bảo rằng, các đồng tiền nhỏ hơn sẽ được hưởng lợi từ Coinbase nhiều hơn so với các loại tiền tệ lớn như Ripple, nhưng, về mặt được chấp thuận, Coinbase là rất lớn và do đó, được vào danh sách của Coinbase sẽ không nghi ngờ g, một ngày nào đó sẽ giúp cho đồng tiền ảo trở nên phổ biến.

Share This Post