Share This Post

Cryptocoins / DigitalCash / Tin Nóng

Dash Công Bố Đối Tác Hoàn Toàn Mới Có Thể Khiến Giá Đạt $500.00

Nếu bạn là người dùng Dash hoặc muốn sử dụng Dash, bạn nhất định sẽ muốn xem thông báo mới nhất này. Là một loại tiền tệ, Dash cung cấp một tùy chọn truy cập dễ dàng để đầu tư. Tại thời điểm viết bài, Dash có giá trị là $382.35, giảm 7.02% nhưng cũng giống như phần lớn thị trường tại thời điểm hiện tại, điều này là do sự sụt giảm chung của thị trường đã khiến ​​phần lớn giá giảm.

Rewards.com là một trang web mua sắm hoàn lại tiền có trụ sở tại Hoa Kỳ. Những trang web này về cơ bản cho phép bạn mua hàng hóa thông qua các trang web thương hiệu bình thường, nhưng được hoàn lại một phần tiền mặt của bạn. Cách thức hoạt động dựa trên việc các thương hiệu được quảng cáo, trả tiền cho trang web để quảng cáo, tiền hoàn lại đến từ doanh thu từ các quảng cáo này, do đó, trang web có thể hoàn tiền cho khách hàng được tính là một số chi phí. Điều này khuyến khích một cơ sở khách hàng vững chắc, và tất nhiên, nuôi dưỡng ý tưởng về chi tiêu an toàn và khôn ngoan.

Hiện tại, Dash có sẵn dưới dạng một phương thức thanh toán, do đó, nếu bạn mua một sản phẩm nhất định, bạn có thể nhận tiền hoàn lại bằng Dash trong một số trường hợp. Điều này sẽ khuyến khích lưu thông Dash và cũng sẽ cung cấp một cơ sở khách hàng hoàn toàn mới cho Dash như một loại tiền tệ và một lựa chọn đầu tư.

Đổi lại, điều này sẽ có thể tác động tích cực đến tiền điện tử trên tổng thể. Với nhiều người mới sử dụng Dash, từ đó những người này sẽ có thể tiếp tục sử dụng Dash để đổi lấy các loại tiền tệ khác.

Đây là một bước tiến thực sự thú vị đối với việc chấp nhận tiền điện tử và làm nổi bật một cách sử dụng khác của tiền điện tử nhằm cải thiện tính minh bạch và mang công nghệ đang phát triển này đến nhiều người hơn.

Khi phần thưởng Dash được tung ra, chúng tôi hy vọng Dash sẽ tăng tính phổ biến, điều này có thể đẩy giá trị của nó lên tới $500.00, điều nên được chào đón nồng nhiệt trong khoảng thời gian u tối của thị trường hiện tại.


Share This Post