Share This Post

Breaking News / Exchanges

Жертвите на MT. Gox хака трябва да отидат в Токио, не в САЩ

Mt. Gox хака все още витае във въздуха, въпреки че се случи преди четири години, през 2014 г. Окръжния съд на САЩ за Източната област на Пенсилвания наскоро определи, че не е компетентен по делото, което включва жертвите на Mt. Gox и една тясно свързана банка и осъжда жертвите да решат проблемите си на мястото на престъплението, което е в Токио, а не в САЩ.

Жертвите трябва да повдигнат обвиненията си пред японските съдилища. Според съдебните документи, Грегъри Пиърс е избрал най-лошото време, за да опита и изтегли $ 5,900 през банката Mizuho Bank Ltd в Токио, Япония. Банката имаше единствения американски пазар за изтегляния и депозитите на Gox по онова време. Mizuho и Gox бяха и двамата заподозрени в престъплението, а банката очевидно е смятана, че финансира  организирано престъпление, която не помогна на случая.

Съдията по делото пише:

„Mizuho улесни международните парични преводи от Mt.Gox.  Ексчейнджът обработват исканията на потребителите да изтеглят фиатната валута от размяната в външната си банкова сметка. Когато потребителят пожелае да депозира пари в техния Mt. Gox, Mizuho ще приеме плащането, което е било осъществено чрез външните банки на потребителя, и ще депозира средствата в сметакта на Mizuho на Mt. Gox. Такива банкови преводи не само означават Mt. Gox като банка на бенефициента, но включва и Mt. Gox сметката на потребителя, към която е трябвало да бъдат насочени средствата. „

Той продължи:

„По същия начин, когато потребителят желае да изтегли фиат валута от своята Mt. Gox сметка, Mt. Gox ще подаде молба до Mizuho за обработка. Тези искания включват банковата информация на потребителя и сумата, която трябва да бъде прехвърлена. След това Mizuho прехвърля исканата сума на външната банка на потребителя. „

Какво мислите по въпроса? Споделете в коментарите

Share This Post

Robert is a keen investor with a particular interest in cryptocurrencies. He has been involved in the industry for many years, and because of this, has gathered a lot of knowledge surrounding this area. He studied English at university level and has a passion for writing. He loves being able to combine his two mains interests on a daily basis.