Share This Post

Breaking News / Cryptocoins / IOTA

2018 и отвъд за IOTA

IOTA е крипто монета, създадена през 2015 г. и предназначена за интернет на нещата (IOT). Има много примери за IOT на пазара, като най-често срещаното е Amazon Echo. IOT се различава от Bitcoin и Ethereum, като използва Tangle вместо Blockchain и не се изправя пред никакви проблеми с мащабируемостта поради високата скорост на транзакциите, които се увеличават с нарастването на броя на потребителите на IOTA.

Бъдещето

Индустрията около IOT се очаква да нарасне значително през следващите години поради технологичните постижения и нарастващото желание за устройства, свързани с интернет. Изчислено е, че разходите за B2B само за IOT ще достигнат над 267 млрд. долара до 2020 г.

Ако една крипто валута, свързана с IOT, следва същата тенденция, предполагаме, че тази монета има огромен потенциал. Този потенциал се увеличава, ако го сравним с установените монети от блокчейна. За блокчейн валутите се знае, че се борят с мащабируемост, а високите такси за транзакции гонят нови инвеститори, което също кара съществуващите инвеститори да изтеглят парите си. Въпреки това, IOTA няма нито един от тези проблеми.

Ползите

Tangle позволява безкраен мащаб, тъй като скоростите на обработка на IOTA се увеличават с нарастването на броя на потребителите. Също така, IOTA не таксува потребителите и инвеститорите за транзакция в своята мрежа, което е нечувано в пстаналата част на крипто пазара.

Като такива, нашите експерти предполагат, че IOTA ще се покачи, не само заради възможностите за мащабируемост и липсата на такси за транзакции, но и факта, че представлява много жизнеспособна алтернатива на съществуващите крипто валути, като същевременно работи на по-висока технология.

Ако комбинираме това с потенциалното бъдеще на IOT и предполагаме, че IOTA ще следва тази тенденция, IOTA може да бъде отлична инвестиция за 2018 г. и след това.

Share This Post

Adrian has been leading teams in the finance sector for over a decade. He is highly experienced, and is responsible for ensuring that the latest news is delivered to you as it is breaking. He has a keen interest in virtual currencies, and has even made investments himself, so is incredibly passionate when it comes to writing about this topic. He knows the news pieces that are interesting to the reader, so will ensure that he keeps you up to date on all of the relevant news in the cryptocurrency world.