Share This Post

Breaking News / Cryptocoins

Купуването на крипто скоро ще остане в историята, бъдещето е в получаването на крипто

Приемането на криптираната валута означава, че в крайна сметка компаниите ще започнат да изплащат заплати в криптирана валута. Всъщност, това вероятно ще се случи в рамките на технологичните компании и блокчейн фирмите на първо място, но предпоставката е доста ясна. Когато получавате заплатата си в криптирана валута, имате повече контрол над това, което се случва с нея.

Това няма да се случи, докато не бъдат решени данъчните разпоредби, но очакваме това да не отнеме чак толкова много време.

Интересното е, че в рамките на неотдавнашно проучване, проведено от Sage на 1000 участници, 31% са заявили, че ще се радват да получат част от заплатата си в криптирана валута. От тез 31%, 37% дс заявили, че ще се радват да получат до 20% от заплатата си в криптирана валута. 11% са се съгласили да приемат до 80% от заплатата си в криптирана валута, а зашеметяващ 15% са се съгласили да приемат цялата си заплата в криптирана валута.

Според Cryptoglobe:

Sage също така е установил, че мъжете са три пъти по-склонни от жените да приемат част от заплатата си в криптирана валута. В доклада за резултатите Sage посочи, че притежателите на Bitcoin са 90% мъже, цифра, която вероятно е преувеличена в резултатите. Изводите от проучването сочат, че по-младите поколения са по-склонни да приемат крипто, както показват други проучвания. Установено е, че възрастовата група, която е най-заинтересована от крипто, са хората на възраст 25-34 години, т.е. 33%. Тези, които наближават пенсиониране, се оказаха скептични, тъй като само 5% проявяват интерес, а от тези, които вече са пенсионирани, 7% биха приели крипто валута. „

Повече информация можете да откриете тук

Cryptocurrency Salaries Diagram

Източник на изображението: Cryptoglobe

Тези констатации са доста вълнуващи и предполагат, че вече има готовност в рамките на широката общественост да се приеме криптираната валута. Сега това проучване бе осъществено онлайн чрез Google Surveys, така че данните не са напълно обобщени, независимо от това, че все дава добра представа за растящите позитивни възприятия на криптопосочността.

Какви са ползите от крипто-заплатата?

Крипто-заплата може да бъде платена в редица валути, за да отговаря на нуждите както на работодателя, така и на служителя. Освен това заплатата от 1000$ може много добре да се превърне в плащане в размер на 1500$, ако служителят реши да задържи заплатата, но това няма да доведе до допълнителни разходи за работодателя, въпреки че това, разбира се, би повлияло на данъчните плащания, направени от служителя.

Плащанията биха били по-бързи и често по-сигурни. Блокчейн технологията може дори да се използва за отчитане на отработените часове, което означава по-справедлива и по-точна система за плащане. Цялата работна заплата може да се задържи на блокчейн заедно с протоколите за заплати, създавайки много по-прозрачна система на заплащане и, разбира се, подобрявайки отношенията между служителя и работодателя.

Крипто-заплатата ще стане по-голямо нещо през следващите години. Един ден вече няма да има нужда да купувате крипто, когато вместо това можете да работите за него.

 

Share This Post

Adrian has been leading teams in the finance sector for over a decade. He is highly experienced, and is responsible for ensuring that the latest news is delivered to you as it is breaking. He has a keen interest in virtual currencies, and has even made investments himself, so is incredibly passionate when it comes to writing about this topic. He knows the news pieces that are interesting to the reader, so will ensure that he keeps you up to date on all of the relevant news in the cryptocurrency world.