Share This Post

Bitcoins / Breaking News / Mining

Американски конгресмен каза, че спроед него копаенето на Bitcoin трябва да е нелегално

Вчера (18 юли 2018 г.), видяхме, че две отделни комисии на местните власти обсъждат криптираните валути като цяло, както и конкретно са говорили и за Bitcoin. Докато дебатите не сигнаха до ясни заключения, те показаха общото невежество на избраните от САЩ длъжностни лица по тази тема.

House Financial Services Committee

Втората комисия, която се занимаваше с крипто валути и Bitcoin, беше Комитетът за финансовата служба на камарата, с цел да обсъди възможностите за използване на всички виртуални валути както в САЩ, така и на международните пазари. По време на това разискване демократичният конгресмен Брад Шърман (Калифорния) предложи: „Трябва да забраним на американските лица да купуват или да копаят криптирани валути. Само минната промишленост използва електроенергия, която отнема други нужди и – или добавя към въглеродното замъсяване. Като магазин, като средство за размяна, крипто валутите не постигат нищо освен да улеснят трафика на наркотици, тероризма и укриването на данъци „.

Не само това изявление е недвусмислено фалшиво, но това са същите атаки, които са насочени към криптираните валути от самото им създаване. Няма надежден начин за измерване на количеството електроенергия, използвана за добива на валути, и са направени обширни проучвания за използването на Bitcoin, като всички те предполагат, че незаконните дейности представляват по-малко от 1% от общите транзакции.

Да направят изпозлването на Bitcoin незаконно ще се окаже катастрофално за американската икономика. Във време, когато нарастващият брой хора се обръща към криптираща валута като източник на инвестиции, както и надежден алтернативен начин на плащане, правейки технологията незаконна, биха прекъснали огромните източници на бъдещ капитал не само за американската икономика, но и за бизнеса и физически лица.

House Committee on Agriculture

По-рано през деня, комисията по селско стопанство обсъдиха проблемите на пазара на крипто валута, като се позоваха на фючърсите на разширяващото се виртуално валутно пространство. В това разискване много членове бяха доста общи и неясни по темата, вероятно поради липса на познания. Общият тон обаче беше положителен, обсъждайки потенциалните предимства на криптираните валути, заедно с потенциалните инвестиционни възможности, които може да донесат. Републиканския конгресмен за Тексас Майкъл Конъуей заяви: „Нашата комисия има дълбок интерес към насърчаването на силни пазари за стоки от всякакъв вид, включително тези, които се появяват чрез нови технологии“.

Това не само показва несъответствието между позицията на Америка по отношение на криптираната валута, но фактът, че никой не призовава да бъде незаконно, показва, че коментари като този на Брад Шърман не са мнозинството.

Отново не бяха постигнати ясни заключения по време на това разискване, но нека се надяваме, че избраните длъжностни лица, както от Америка, така и от останалата част от света, правят някои проучвания, преди да вземат крайното си решение по тези въпроси.

Share This Post

Robert is a keen investor with a particular interest in cryptocurrencies. He has been involved in the industry for many years, and because of this, has gathered a lot of knowledge surrounding this area. He studied English at university level and has a passion for writing. He loves being able to combine his two mains interests on a daily basis.