Share This Post

Breaking News / Cryptocoins / Exchanges

Може би бъдещето на крипто ексчейнджите е да спрат да бъдат крипто ексчейнджи

С разрастването на крипто ексчейнджите , конкуренцията се ожесточава. Естествено тази конкуренция бива възпрепятствана от регулациите и ако регулациите стесняват примката около вратовете им, то от крипто ексчейнджите трянва да впрегнат цялото си въображение, за да доставят на клиентите си нови уникалните продукти, а това означава нови клиенти, а това от своя страна означава една, че са една стъпка по-напред от конкурентите си.

Всичко това ни води към мисълта, че бъдещете на ексчейнджите не се основава на самите ексчейнджи, а на това какви качества притежават, дали могат да се адаптират на време и дали могат по най-бързия начин да реагират и да пуснат на пазара нов продукт.

От Business Insider Великобритания са открили два, точно такива ексчейнджа. Те подчертават не само властта, която някои ексчейнджи притежават, но и колко податлив може да бъде бизнес модела на крипто ексчейнджите, което е много важно щом стане въпрос за адаптивност и разнообрази.

Цялата статия можете да прочете тук-
http://uk.businessinsider.com/coinbase-circle-rolling-out-more-products-amid-slowing-activity-2018-6

Спроед Business Insider:

“Coinbase се е сдобила с Keystone Capital. Като регистриран дилър, Keystone оперира като съветник при инвестирането и може да предложи алтернативни търговски системи.Само тогава Coinbase ще могат да предложат по-голям актив от крипто валути, а това ще увеличи опита и познанията на потребителя. Coinbase все още имат нужда от одобрение, за да получат лиценз за Keystone, но те са сигурни, че това ще се промени през идните месеци”

И още по темата:

“Fintech unicorn Circle планира да кандидаства за лиценз на федерална бка, което ще отвори възможност за допълнително услуги. В допълнение те искат да бъдат регистрирани като брокерска борса под опеката на SEC, а това ще им позволи да продават и купуват токени, които са класифицирани като ценни книжа според регулаторните органи.Сходна на Coinbase, това ще позволи на Circle да запознае своите потребители с още крипто валути, но за получаването на този лиценз се изисква малко повече време от обикновеното.”

Очакваме още такива новини, тъй като вниманието което се отделя на ексчейднжите вече е доста по-голямо. А за да са напред от играта, ексчейднжите трябва да разработва непрекъснато нови и нови иноватични начин, за да печелят клиенти и така да учеличават базата си. Естествено, когато такъв голям ексчейндж, като Coinbase, направи голяма стъпка напред, малките ексчейнджи да изостанат.


Share This Post

Thomas has led a number of teams, giving training and guidance in marketing and PR. He has worked at high profile firms, with offices across the country. He has experience in copywriting and editing, for a variety of different sectors.